Alla esimerkkejä hoitojemme hinnoista, tarkemman kustannusarvion saat varaamalla ajan tarkastukseen.

Palvelut
Omavastuu
Hinta ilman Kelan korvausta
Uuden asiakkaan suun perustutkimus
55€
70,50 €
Kanta-asiakas / vuositarkastus
45€
60,50 €

Röntgenkuvaus
Koko hampaiston röntgenkuvaus/panorama
75€
84€
Hammasröntgenkuvaus
30-35€
36-41€
Kartiokeilatomografia, 1 leukapuolisko
105€
Kartiokeilatomografia, 2 leukapuoliskoa
155€
Kartiokeilatomografia, molemmat leuat
205€

Paikkaushoito
Hampaiden paikkaus (määräytyy koon mukaan)
40-160€
49-183€

Puudutus
Johtopuudutus
25€
28€
Infiltraatiopuudutus
20€
23€
Pintapuudutus
12€
15€

Hampaanpoisto
Hampaan poisto
65€
75€
Vaativa hampaanpoisto, ompeleet
110€
120€
Viisaudenhampaan poisto leikkaamalla
230-290€
272-352€

Hammaskivenpoisto (suuhygienisti)
Hinta määräytyy hoidossa käytetyn ajan mukaan
(kelakorvauksen saa suuhygienistin hoidosta vain hammaslääkärin lähetteellä)
33-109€

36-127€

Soodapuhdistus 30min
55€
Soodapuhdistus muun toimenpiteen yhteydessä
20€

Hammaskivenpoisto (hammaslääkäri)
Hinta määräytyy hoidossa käytetyn ajan mukaan
30-250€
36-277€

Implanttihoito
Implanttikantoinen hammas
1880€
1961€
Toinen ja seuraavat implantit samalla hoitokäynnillä
1810€
1876€

Hampaiden valkaisu
Blancone Clik/kevyt valkaisu
75€
Blancone Touch/tehovalkaisu
195€

Nukutushammashoito
Nukutuksen hinta
400€ / 1.tunti
Ensimmäisen tunnin jälkeen
100€ / 15min
Ei sisällä hammaslääkärin toimenpiteitä

Proteriikka
Implanttikantoiset proteesit

Irroitettavat proteesit
Irtoproteesit hampaattomaan leukaan, proteesien korjaukset ja
pohjaukset tekee Kiilteessä erikoishammasteknikkomme
Koko proteesi ylä- tai alaleukaan
800€
Proteesin pohjaus (erikoishammasteknikko)
n. 180-230€
Proteesin korjaus (erikoihammasteknikko)
n.70-200€
Osaproteesit
Hammaslääkäri tekee alku- ja lopputarkastuksen, kun suussa on omia hampaita jäljellä, erikoishammasteknikko suorittaa kliinisen potilastyön
Akryyliosaproteesi
Metallirunkoinen osaproteesi
Peruuttamatton poisjäänti hammaslääkäri
1€ / varattu minuutti
Peruuttamaton poisjäänti suuhygienisti
30€/45min | 40€/60min


Aika peruttava viimeistään 6 tuntia ennen ajan alkua.

Emme peri toimistomaksua.
Kiille Oy - Hammaslääkärikeskus